...exkluzívne služby pre každého...

DOKUMENTY – Na stiahnutie

 

01 Ziadost o suhlas spravcu dane (nadobudatel)

02 Ziadosť o suhlas spravce dane PO (nova spolocnost)

03 Ziadost o suhlas spravcu dane FO (nova spolocnost)

04 ZIADOST O SSD PREVADZATEL

05 Suhlas vlastnika

06 0dovzdavaci protokol

 

  • Ostatne zmluvy

Zmluva o zriadeni zalozneho prava k nehnutelnosti

Zmluva o zdruzení Zmluva o zriadení konsignačného skladu

Zmluva o uzavreti buducej zmluvy Zmluva o ulozeni veci

Zmluva o uzavreti budúcej kupnej zmluvy Zmluva o tichom spolocenstve

Zmluva o sprostredkovani predaja hnutelnosti Zmluva o sprostredkovani predaja nehnutelnosti

Zmluva o skladovani Zmluva o preprave veci Zmluva o reklame Zmluva o prenajme veci

Zmluva o prenájme dopravného prostriedku Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenajme bytu na dobu urcitu Zmluva o prenajme bytu na dobu neurcitu

Zmluva o predaji podniku Zmluva o predaji motor.vozidla Zmluva o pozicke

Zmluva o pozicke so zalohou nehnutelnosti Zmluva o postupeni pohladavok

Zmluva o obstarani vecí Zmluva o poskytovani sluzieb Zmluva o obchodnom zastupeni

Zmluva o nevyhradnom obchodnom zastupeni Zmluva o dielo

Zmluva o dielo – na zhotovenie veci Vzor faktury Sponzorska zmluva

Pracovna zmluva Spolocenska zmluva – o zalození spolocnosti sro Napln prace

Najomna zmluva – prenajom hnutelnosti s opravnenim kupy Mandatna zmluva

Leasingova zmluva Kupna zmluva

Kupna zmluva so zakl.obch.podmienkami Kupna zmluva – pozemok

Kupna zmluva – nehnutelnost Kupna zmluva – polnohosp.pozemok

Franchisingova zmluva Dohoda o vykonaní prace Dohoda o odstupnom

Dohoda o pracovnej cinnosti Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dealerska zmluva  Darovacia zmluva

Rýchly kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok informujte sa na čísle +421910293067 info@topfirmy.eu